nl | en

mplify blog

Subscription accounting framework bij TomTom enorm versneld door upgrade naar SAP HANA

Afgelopen zomer zijn we gestart met de migratie naar SAP HANA. In een periode van slechts twee maanden is een migratie en upgrade uitgevoerd op alle processen, interfaces en objecten van SAP CRM, dat een belangrijk onderdeel is van het subscription accounting framework van TomTom. Het project liep erg voortvarend en zonder grote verrassingen, mede daarom is de zeer krappe planning gehaald. Op basis daarvan is te concluderen dat, afhankelijk van het ingerichte proces, het zinvol is om een upgrade naar SAP HANA te overwegen. In deze blog een korte uiteenzetting de HANA upgrade ervaringen bij TomTom.

 hybris_Billing_-_BRIM

HANA database
Voor de applicatie SAP CRM is SAP HANA een pure in-memory database. Dat wil zeggen dat alle informatie die opgeslagen is in de database beschikbaar is vanuit het geheugen, in plaats van beschikbaar vanaf de ‘ouderwetse’ opslagmethoden en steeds moet worden ‘opgehaald’. 

HANA op zichzelf wordt gepositioneerd als een cloud of on-premise applicatie platform, waarop allerlei applicaties kunnen worden ontwikkeld en gehost. Een uitgebreide beschrijving van HANA is te vinden op http://hana.sap.com/abouthana/what-is-hana.html.

SAP CRM als onderdeel van BRIM (hybris billing)
Binnen het gemigreerde landschap maakt SAP CRM deel uit van de BRIM oplossing. BRIM staat voor Billing Revenue & Innovation Management en maakt onderdeel uit van de hybris suite. Een van de kenmerken van het TomTom BRIM systeem is dat er veel gegevens worden verwerkt door geplande processen, maar (bijna) geen eindgebruikers. De objecten in onderstaand, vereenvoudigd, schema worden gecreëerd, gewijzigd en gelezen door diverse interfaces en geautomatiseerde processen. Hierbij is een aantal SAP-to-SAP interfaces betrokken, maar ook een aantal non-SAP interfaces.

HANA_objects 

Verwachtingen upgrade
In combinatie met de huidige DB6 database werd het steeds lastiger om de juiste informatie tijdig beschikbaar te hebben. Vooral rapportages en selectieprocessen namen veel tijd in beslag. Uiteraard was dit het gevolg van een enorme gegevensgroei. Om een indruk te geven gaat het om bijvoorbeeld 9.5 miljoen contracten in één jaar. 

De grote hoeveelheden gegevens die door het systeem worden verwerkt en de vele leesacties uit de database zorgde ervoor dat er vooraf werd gerekend op een aanzienlijk verbeterde performance. Dit moest vooral zichtbaar worden op de massa-processen zoals bijvoorbeeld CRM Billing. Hiermee stelt het TomTom in staat om betere procesvalidaties te doen en het proces verder te automatiseren door de mogelijkheden tot meer data controles bij het verwerken van de informatie die via de interfaces het systeem binnenkomt. Verder was de verwachting dat monitoring eenvoudiger wordt en zelfs meer mogelijkheden biedt, omdat voorheen de database toegang leidde tot lange doorlooptijden en beperkingen bij analyses.

Werkelijke resultaten
De werkelijke resultaten van de migratie naar een HANA database op SAP CRM zijn verbluffend te noemen. De grootste prestatieverbeteringen in een standaard SAP batch selectie zijn behaald in de CRM Billing selectie job. Van een gemiddelde doorlooptijd van 20.000 seconden zijn we naar een doorlooptijd van 2 seconden gegaan. Zoals dit voorbeeld zijn er meer selectieprocessen die veel sneller zijn geworden. Een aantal andere processens zijn zelfs 76.000 seconden sneller geworden nu we HANA hebben (van 80.000 naar 3.600 seconden).

Naast snellere processen zijn er een aantal basisfuncties van een SAP systeem ook stukken sneller geworden. Dit is erg goed te zien bij het opvragen van het aantal records in een tabel. Een tabel met 1 miljard+ gegevens levert het exacte aantal in luttele seconden.

Onze ervaringen
Naast alle succesverhalen eerder beschreven, zijn we gedurende het upgrade en migratietraject ook een aantal ‘issues’ tegen gekomen. Functioneel verandert er niets aan het systeem, omdat de aard van de upgrade technisch is. Afhankelijk van de versie van het SAP systeem kan het zijn dat deze niet geschikt is voor HANA, zoals in ons geval. Dan kunnen er ook functionele wijzigingen zjin doorgevoerd, hier hebben we geen hinder van ondervonden. Technisch verandert er wel het een en ander. Zo hebben we gezien dat programmatuur op een aantal punten iets anders opgezet diende te worden. Juist omdat de HANA database veel sneller is, moeten ook de processen daar rekening mee houden. Opslaan van gegevens gaat niet veel sneller, lezen wel. In ons geval hield dat in dat bepaalde processen en parallele sporen daar juist beter op moesten worden afgesteld.

Vervolg
Nu de upgrade is uitgevoerd begint de uitdaging om het maximale rendement uit de database te halen. Hier ligt dus vooral werk bij het opnieuw bekijken van de functionaliteit waarbij vooral gegevens worden gelezen. Daar kan de winst worden gehaald door meer in specifieke HANA functies uit te voeren, in plaats van zaken in ABAP uit te voeren.

Wilt u meer weten over de SAP CRM HANA upgrade, of wilt u weten of dat ook van toegevoegde waarde kan zijn voor uw organisatie?

Meer weten?

Topics: hybris billing TomTom SAP CRM BRIM SAP HANA