nl | en

mplify blog

De klant centraal in tijden van globalisering, generatieverschuivingen en economische crisis!

Het begrip: ‘de bakker om de hoek…’, voor velen vanzelfsprekend en nog vers in het geheugen. Voor de ouders van de huidige 30 en 40-ers was de bakker om de hoek een normale gang van zaken. Daarnaast was het onderscheidend genoeg, vanwege de beperkte keuzemogelijkheden. Hoe anders is dit voor de kinderen van diezelfde 30 en 40-ers? Deze kinderen, groeien op met een “i-iets” in handen. De huidige 30 en 40-ers kennen beide tijden en ervaren de overgang. De nieuwe generatie kent deze overgang niet. In ieder geval niet deze bewuste overgang. De overgang van analoog naar digitaal, van lokaal naar globaal, van bellen of mensen persoonlijk spreken NAAR (sociale) verbondenheid altijd en overal, met de hele wereld!